Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.23

Verš

śastrair astrānvitair evam
anirbhinna-tvacaṁ haraḥ
vismayaṁ param āpanno
dadhyau paśupatiś ciram

Synonyma

śastraiḥ — zbraněmi; astra-anvitaiḥ — pomocí hymnů (manter); evam — takto; anirbhinna — neporušená; tvacam — kůže; haraḥ — Vīrabhadra; vismayam — úžasem; param — největším; āpannaḥ — byl naplněn; dadhyau — přemýšlel; paśupatiḥ — Vīrabhadra; ciram — dlouho.

Překlad

Pokoušel se Dakṣu zbavit hlavy mantrami i zbraněmi, ale nedařilo se mu ani proříznout povrch kůže na jeho šíji. Přivádělo ho to k úžasu.