Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.31.30

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ānamya tam āmantrya
viduro gajasāhvayam
svānāṁ didṛkṣuḥ prayayau
jñātīnāṁ nirvṛtāśayaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ānamya — poklonil se; tam — Maitreyovi; āmantrya — se svolením; viduraḥ — Vidura; gaja-sāhvayam — město Hastināpur; svānām — své; didṛkṣuḥ — chtěl vidět; prayayau — opustil to místo; jñātīnām — svých příbuzných; nirvṛta-āśayaḥ — prostý hmotných tužeb.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: S těmito slovy se Vidura poklonil velkému mudrci Maitreyovi, a přestože neměl žádné hmotné touhy, vydal se s jeho svolením do města Hastināpuru navštívit své příbuzné.

Význam

Když chce světec navštívit své příbuzné, nevede ho k tomu žádná hmotná touha. Chce jim pouze dát nějaké pokyny pro jejich dobro. Vidura byl členem královské rodiny Kuruovců, a přestože věděl, že všichni rodinní příslušníci zahynuli v bitvě na Kurukṣetře, chtěl navštívit svého staršího bratra Dhṛtarāṣṭru a pokusit se ho vyprostit z pout māyi. Jde-li velký světec, jako je Vidura, navštívit své příbuzné, pak jedině proto, aby je vysvobodil ze zajetí, ve kterém je drží māyā. Vidura se tedy s úctou poklonil svému duchovnímu mistrovi a odešel do Hastināpuru, království Kuruovců.