Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.3.14

Verš

tan me prasīdedam amartya vāñchitaṁ
kartuṁ bhavān kāruṇiko batārhati
tvayātmano ’rdhe ’ham adabhra-cakṣuṣā
nirūpitā mānugṛhāṇa yācitaḥ

Synonyma

tat — proto; me — ke mně; prasīda — buď prosím vlídný; idam — tato; amartya — ó nesmrtelný pane; vāñchitam — touha; kartum — dělat; bhavān — ty, vznešený; kāruṇikaḥ — laskavý; bata — ó pane; arhati — je schopen; tvayā — tebou; ātmanaḥ — tvého těla; ardhe — v polovině; aham — já; adabhra-cakṣuṣā — s veškerým poznáním; nirūpitā — v mém postavení; — mně; anugṛhāṇa — projev prosím laskavost; yācitaḥ — požádaný.

Překlad

Ó nesmrtelný Śivo, buď ke mně prosím vlídný a splň mi mé přání. Přijal jsi mne jako druhou polovinu svého těla. Projev mi proto laskavost a přijmi moji žádost.