Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.39

Verš

anudinam idam ādareṇa śṛṇvan
pṛthu-caritaṁ prathayan vimukta-saṅgaḥ
bhagavati bhava-sindhu-pota-pāde
sa ca nipuṇāṁ labhate ratiṁ manuṣyaḥ

Synonyma

anu-dinam — den za dnem; idam — toto; ādareṇa — s velkou úctou; śṛṇvan — naslouchá; pṛthu-caritam — vyprávění o Pṛthuovi Mahārājovi; prathayan — přednáší; vimukta — osvobozená; saṅgaḥ — společnost; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhava-sindhu — oceán nevědomosti; pota — loď; pāde — Jehož lotosové nohy; saḥ — on; ca — také; nipuṇām — úplné; labhate — dosahuje; ratim — připoutanosti; manuṣyaḥ — osoba.

Překlad

Každý, kdo s velkou úctou a obdivem pravidelně čte, opěvuje a popisuje příběh o činnostech Mahārāje Pṛthua, jistě prohloubí svou neochvějnou víru a připoutanost k lotosovým nohám Pána. Pánovy lotosové nohy jsou lodí, na které lze přeplout oceán nevědomosti.

Význam

Významné je slovo bhava-sindhu-pota-pāde. Lotosové nohy Pána jsou známé jako mahat-padam — spočívá na nich celkový zdroj hmotné existence. Bhagavad-gītā (10.8) uvádí: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ — vše pochází z Pána. Tento vesmírný projev, jenž je přirovnán k oceánu nevědomosti, rovněž spočívá na Jeho lotosových nohách. Pro čistého oddaného se proto tento velký oceán nevědomosti zmenšuje na minimum. Ten, kdo přijal útočiště u lotosových nohou Pána, nemusí oceán překonávat, neboť ho již překonal svým postavením u Pánových lotosových nohou. Každý se může upevnit ve službě lotosovým nohám Pána pomocí naslouchání a přednášení o slávě Pána nebo Jeho oddaného. Téhož postavení lze rovněž velice snadno dosáhnout pravidelným, každodenním vyprávěním příběhu o životě Pṛthua Mahārāje. V této souvislosti je rovněž významné slovo vimukta-saṅgaḥ. Jelikož se stýkáme se třemi kvalitami hmotné přírody, je naše postavení v tomto hmotném světě plné nebezpečí. Když se však pomocí śravaṇam a kīrtanam zapojíme do oddané služby Pánu, budeme okamžitě osvobozeni (vimukta-saṅga).

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté třetí kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Mahārāja Pṛthu se vrací zpátky domů”.