Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.38

Verš

vaicitravīryābhihitaṁ
mahan-māhātmya-sūcakam
asmin kṛtam atimartyaṁ
pārthavīṁ gatim āpnuyāt

Synonyma

vaicitravīrya — ó synu Vicitravīryi (Viduro); abhihitam — vysvětlil; mahat — velké; māhātmya — velikost; sūcakam — probuzení; asmin — v tomto; kṛtam — vykonané; ati-martyam — neobyčejné; pārthavīm — ve spojení s Pṛthuem Mahārājem; gatim — pokrok, cíl; āpnuyāt — je třeba dosáhnout.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, co nejdůkladněji jsem ti vyložil vyprávění o Pṛthuovi Mahārājovi, které zvyšuje oddanost. Každý, kdo využije jeho prospěšnosti, se stejně jako Mahārāja Pṛthu vrátí zpátky domů, zpátky k Bohu.

Význam

Slovo śrāvayet, uvedené v minulém verši, vyjadřuje, že člověk nemá číst pouze sám pro sebe, ale také vést ke čtení a naslouchání druhé. To se nazývá kázání. Caitanya Mahāprabhu doporučoval totéž: yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa (Cc. Madhya 7.128). “S každým, koho potkáš, mluv o pokynech, které dal Pán Kṛṣṇa, nebo mu řekni o příbězích o Kṛṣṇovi.” Příběh o oddané službě Pṛthua Mahārāje je stejně mocný jako vyprávění o činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Mezi zábavami Pána a činnostmi Mahārāje Pṛthua bychom neměli dělat rozdíly a oddaný se má při každé příležitosti snažit vést druhé k tomu, aby o králi Pṛthuovi naslouchali. Nemá číst o jeho zábavách pouze pro svůj vlastní prospěch, ale také nabádat druhé, aby o nich četli a naslouchali. Takto může získat prospěch každý.