Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.34

Verš

aspaṣṭa-kīrtiḥ suyaśā
mūrkho bhavati paṇḍitaḥ
idaṁ svasty-ayanaṁ puṁsām
amaṅgalya-nivāraṇam

Synonyma

aspaṣṭa-kīrtiḥ — neprojevený věhlas; su-yaśāḥ — velmi slavný; mūrkhaḥ — negramotný; bhavati — stane se; paṇḍitaḥ — učeným; idam — toto; svasti-ayanam — příznivý osud; puṁsām — člověka; amaṅgalya — nepřízeň osudu; nivāraṇam — zabraňuje.

Překlad

Ten, kdo třikrát vyslechne toto vyprávění, získá velký věhlas, pokud ho společnost neuznává, a stane se významným učencem, je-li negramotný. Naslouchání příběhu o Pṛthuovi Mahārājovi je tak příznivé, že odstraňuje všechno neštěstí.

Význam

V hmotném světě chce každý nějaký zisk, obdiv a dobrou pověst. Bude-li se člověk různými způsoby stýkat s Nejvyšším Pánem nebo Jeho oddaným, může velmi snadno zbohatnout po všech stránkách. Jakmile se někdo začne věnovat oddané službě a kázání, stane se velice slavným a důležitým, i když předtím nebyl známý nebo uznávaný ve společnosti. Co se týče vzdělání, může získat pověst velkého učence díky pouhému naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gītě, jež popisují zábavy Pána a Jeho oddaných. Hmotný svět je na každém kroku plný nebezpečí, ale oddaný se nebojí, neboť oddaná služba je tak příznivá, že automaticky odstraňuje neštěstí všeho druhu. Jelikož je naslouchání o Pṛthuovi Mahārājovi jednou z činností oddané služby (śravaṇam), přirozeně přináší samé štěstí.