Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.7

Verš

pṛthur uvāca
aho ācaritaṁ kiṁ me
maṅgalaṁ maṅgalāyanāḥ
yasya vo darśanaṁ hy āsīd
durdarśānāṁ ca yogibhiḥ

Synonyma

pṛthuḥ uvāca — král Pṛthu pravil; aho — ó Pane; ācaritam — jednání; kim — jaké; me — mnou; maṅgalam — štěstí; maṅgala-āyanāḥ — ó zosobněné štěstí; yasya — kterým; vaḥ — vaše; darśanam — audience; hi — jistě; āsīt — byla umožněna; durdarśānām — velice těžko spatřeni; ca — také; yogibhiḥ — velkými mystickými yogīny.

Překlad

Král Pṛthu pravil: Moji drazí velcí mudrci, představujete zosobněné štěstí, a dokonce i pro mystické yogīny je velmi obtížné vás spatřit. Nevím, jaké zbožné činnosti jsem vykonal, že jste mě tak snadno obdařili svou příznivou přítomností.

Význam

Když v rozvoji našeho duchovního života dojde k něčemu mimořádnému, měli bychom vědět, že to způsobily naše zbožné činnosti, o kterých nevíme (ajñāta-sukṛti). Vidět osobně Nejvyššího Pána nebo Jeho čistého oddaného není obyčejná událost. Když se něco takového stane, rozumí se, že je to výsledkem minulých zbožných činností. To potvrzuje Bhagavad-gītā (7.28): yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇya-karmaṇām. Ten, kdo zcela zanechal jednání, které je výsledkem hříšných činností, a jehož život je naplněn pouze zbožnými činy, se může zapojit do oddané služby. Přestože byl život Mahārāje Pṛthua plný zbožných činností, král se divil, jak došlo k jeho setkání s Kumāry. Nedovedl si představit, jaké zbožné činnosti vykonal. To je známka pokory krále Pṛthua, jehož život byl tak vyplněn zbožnými činnostmi, že ho přišel navštívit Samotný Pán Viṣṇu, který také předpověděl návštěvu čtyř Kumārů.