Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.2.11

Verš

eṣa me śiṣyatāṁ prāpto
yan me duhitur agrahīt
pāṇiṁ viprāgni-mukhataḥ
sāvitryā iva sādhuvat

Synonyma

eṣaḥ — on (Śiva); me — mně; śiṣyatām — podřízené postavení; prāptaḥ — přijal; yat — neboť; me duhituḥ — mé dcery; agrahīt — vzal; pāṇim — ruku; vipra-agni — brāhmaṇů a ohně; mukhataḥ — v přítomnosti; sāvitryāḥ — Gāyatrī; iva — jako; sādhuvat — jako čestný člověk.

Překlad

Tím, že si v přítomnosti ohně a brāhmaṇů vzal mou dceru za ženu, přijal vůči mně podřízené postavení. Oženil se s mou dcerou, která je jako Gāyatrī, a předstíral, že je čestný.

Význam

Když Dakṣa tvrdil, že Pán Śiva čestnost jen předstíral, mínil tím, že ve skutečnosti byl nečestný, neboť ačkoliv přijal postavení Dakṣova zetě, odmítal mu projevovat úctu.