Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.39

Verš

maitreya uvāca
itthaṁ sa loka-guruṇā
samādiṣṭo viśāmpatiḥ
tathā ca kṛtvā vātsalyaṁ
maghonāpi ca sandadhe

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; ittham — takto; saḥ — král Pṛthu; loka-guruṇā — původním učitelem všech lidí, Pánem Brahmou; samādiṣṭaḥ — poučený; viśām-patiḥ — král, vládce lidí; tathā — tak; ca — také; kṛtvā — učinil; vātsalyam — náklonnost; maghonā — s Indrou; api — dokonce; ca — také; sandadhe — uzavřel mír.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Na radu nejvyššího učitele, Pána Brahmy, se tedy král Pṛthu vzdal své touhy vykonávat yajñi a s velkou náklonností uzavřel s králem Indrou mír.