Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.24

Verš

tvaṁ khalv oṣadhi-bījāni
prāk sṛṣṭāni svayambhuvā
na muñcasy ātma-ruddhāni
mām avajñāya manda-dhīḥ

Synonyma

tvam — ty; khalu — jistě; oṣadhi — bylin, rostlin a obilí; bījāni — semena; prāk — původně; sṛṣṭāni — stvořená; svayambhuvā — Pánem Brahmou; na — ne; muñcasi — dáváš; ātma-ruddhāni — skrytá v tobě; mām — mě; avajñāya — neposloucháš; manda-dhīḥ — méně inteligentní.

Překlad

Svou inteligenci jsi ztratila do té míry, že navzdory mým pokynům nevydáváš semena bylin a obilí, která původně stvořil Brahmā a která nyní v sobě skrýváš.

Význam

Zároveň se všemi planetami ve vesmíru Pán Brahmā stvořil také semena různých druhů obilí, bylin, obyčejných rostlin a stromů. Když mraky poskytují dostatečný déšť, semena dozrávají a plodí ovoce, obilí, zeleninu atd. Pṛthu Mahārāja svým osobním příkladem ukazuje, že kdykoliv nastane nedostatek potravy, hlavní představitel vlády má zjistit, proč k tomu došlo a co je třeba udělat pro nápravu situace.