Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.16.12

Verš

antar bahiś ca bhūtānāṁ
paśyan karmāṇi cāraṇaiḥ
udāsīna ivādhyakṣo
vāyur ātmeva dehinām

Synonyma

antaḥ — vnitřně; bahiḥ — navenek; ca — a; bhūtānām — živých bytostí; paśyan — uvidí; karmāṇi — činnosti; cāraṇaiḥ — pomocí špehů; udāsīnaḥ — neutrální; iva — jako; adhyakṣaḥ — svědek; vāyuḥ — životní vzduch; ātmā — životní síla; iva — jako; dehinām — všech vtělených.

Překlad

Král Pṛthu bude schopen vidět všechny vnitřní i vnější činnosti každého ze svých občanů. Přesto nikdo nebude znát jeho systém špionáže a on sám zůstane nestranný ke všemu oslavování či pomluvám. Bude jako životní vzduch, životní síla v těle, která se projevuje uvnitř i vně, ale je ke všemu dění neutrální.