Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.11

Verš

matvā taṁ jaḍam unmattaṁ
kula-vṛddhāḥ samantriṇaḥ
vatsaraṁ bhūpatiṁ cakrur
yavīyāṁsaṁ bhrameḥ sutam

Synonyma

matvā — mysleli si; tam — Utkala; jaḍam — bez inteligence; unmattam — šílený; kula-vṛddhāḥ — starší členové rodiny; sa-mantriṇaḥ — s ministry; vatsaram — Vatsaru; bhū-patim — vládcem světa; cakruḥ — ustanovili; yavīyāṁsam — mladšího; bhrameḥ — Bhrami; sutam — syna.

Překlad

Z tohoto důvodu ministři a všichni starší členové rodiny považovali Utkalu za šílence zbaveného veškeré inteligence. Proto na královský trůn dosadili jeho mladšího bratra, který se jmenoval Vatsara a byl synem Bhrami, a ten se stal králem světa.

Význam

Můžeme vidět, že i když existovala monarchie, nebyla to v žádném případě autokracie. Starší členové rodiny a ministři měli právo dělat změny a dosadit na trůn vhodného kandidáta, přestože jím mohl být jedině příslušník královské rodiny. I v moderních dobách se v monarchiích stává, že ministři a starší členové rodiny přednostně dosadí na trůn jiného rodinného příslušníka.