Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.7

Verš

vṛṇīhi kāmaṁ nṛpa yan mano-gataṁ
mattas tvam auttānapade ’viśaṅkitaḥ
varaṁ varārho ’mbuja-nābha-pādayor
anantaraṁ tvāṁ vayam aṅga śuśruma

Synonyma

vṛṇīhi — žádej; kāmam — touha; nṛpa — ó králi; yat — cokoliv; manaḥ-gatam — ve tvé mysli; mattaḥ — ode mne; tvam — ty; auttānapade — ó synu Mahārāje Uttānapādy; aviśaṅkitaḥ — bez váhání; varam — požehnání; vara-arhaḥ — kdo si zaslouží požehnání; ambuja — lotosový květ; nābha — Jehož pupek; pādayoḥ — u Jeho lotových nohou; anantaram — neustále; tvām — o tobě; vayam — my; aṅga — milý Dhruvo; śuśruma — slyšeli jsme.

Překlad

Můj milý Dhruvo, synu Mahārāje Uttānapādy, slyšeli jsme, že jsi neustále zaměstnán transcendentální láskyplnou službou Pánu, Jenž je proslulý Svým lotosovým pupkem. Jsi tedy hoden všech našich požehnání. Požádej mě proto bez váhání o jakékoliv požehnání, po kterém toužíš.

Význam

Dhruva Mahārāja, syn krále Uttānapādy, byl již známý po celém vesmíru jako velký oddaný Pána, který neustále myslí na Jeho lotosové nohy. Takový čistý oddaný je hoden všech požehnání polobohů, aniž by je za tím účelem musel zvlášť uctívat. Kuvera, pokladník polobohů, Dhruvovi osobně nabízel jakékoliv požehnání. Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura řekl, že všechna hmotná požehnání čekají, aby mohla sloužit tomu, kdo oddaně slouží Pánu. Mukti-devī čeká u dveří oddaného, aby ho obdařila osvobozením nebo čímkoliv, oč ji požádá. Být oddaný je tedy velmi vznešené postavení. Když někdo s transcendentální oddaností a láskou slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, může dostat veškerá požehnání tohoto světa, aniž by o ně usiloval. Pán Kuvera Dhruvovi Mahārājovi řekl, že slyšel, že Dhruva je nepřetržitě v samādhi — neustále myslí na lotosové nohy Pána. Uvědomoval si, že v těchto třech hmotných světech nebylo nic, po čem by Dhruva Mahārāja toužil, a předem také věděl, že ho Dhruva nepožádá o nic jiného, než aby mohl bez přestání vzpomínat na lotosové nohy Nejvyššího Pána.