Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.5

Verš

tad gaccha dhruva bhadraṁ te
bhagavantam adhokṣajam
sarva-bhūtātma-bhāvena
sarva-bhūtātma-vigraham

Synonyma

tat — proto; gaccha — přistup blíže; dhruva — Dhruvo; bhadram — štěstí; te — tobě; bhagavantam — Nejvyšší Osobnosti Božství; adhokṣajam — kdo přesahuje vnímání hmotných smyslů; sarva-bhūta — všechny živé bytosti; ātma-bhāvena — považovat za jednotné; sarva-bhūta — v tělech všech živých bytostí; ātma — Nadduše; vigraham — s podobou.

Překlad

Přistup blíže, můj milý Dhruvo! Nechť ti Pán neustále žehná štěstím! Nejvyšší Osobnost Božství, přesahující vnímání našich smyslů, je Nadduší všech živých bytostí, a proto jsme všichni jednotní a není mezi námi rozdílu. Začni tedy sloužit transcendentální podobě Pána, Jenž je konečným útočištěm každého.

Význam

Slovo vigraham, “s podobou”, je zde velice důležité, jelikož poukazuje na to, že Absolutní Pravdou je z konečného hlediska Nejvyšší Osobnost Božství. Brahma-saṁhitā vysvětluje (sac-cid-ānanda-vigrahaḥ), že Absolutní Pravda má Svou podobu, která se však liší od všech hmotných podob. Živé bytosti jsou okrajovou energií této svrchované podoby. Jako takové se od svrchované podoby neliší, ale současně se jí nikdy nevyrovnají. Kuvera Dhruvovi doporučuje, aby této svrchované podobě sloužil; tak bude sloužit i všem individuálním podobám. Strom má také svoji podobu, a když zaléváme jeho kořeny, automaticky dostanou vodu i ostatní podoby, jako jsou listy, výhonky, květy a plody. Tato sloka vyvrací māyāvādskou teorii, že Absolutní Pravda je všechno, a proto musí být beztvará. Nejvyšší Pán, Absolutní Pravda, je všude, vše na Něm závisí, a přesto má také Svoji svrchovanou podobu.