Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.11.16

Verš

evaṁ pravartate sargaḥ
sthitiḥ saṁyama eva ca
guṇa-vyatikarād rājan
māyayā paramātmanaḥ

Synonyma

evam — takto; pravartate — nastává; sargaḥ — stvoření; sthitiḥ — udržování; saṁyamaḥ — zničení; eva — jistě; ca — a; guṇa — kvalit; vyatikarāt — vzájemným působením; rājan — ó králi; māyayā — iluzorní energií; parama-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Manu pokračoval: Drahý králi Dhruvo, příčinou stvoření, udržování a zničení je iluzorní, hmotná energie Nejvyšší Osobnosti Božství a vzájemné působení tří kvalit hmotné přírody.

Význam

Nejprve dochází ke stvoření pomocí pěti základních prvků hmotné přírody a vzájemné působení kvalit hmotné přírody potom tento svět udržuje. Když se narodí dítě, rodiče se o ně ihned starají, a tento sklon pečovat o potomstvo a udržovat je existuje nejen v lidské, ale i ve zvířecí společnosti. Tygři sice požírají jiná zvířata, ale o svá mláďata se úzkostlivě starají. Vzájemné působení kvalit hmotné přírody nevyhnutelně vede ke tvoření, udržování a také ničení, ale zároveň je třeba vědět, že vše se děje pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství. Stvoření je dílem kvality vášně (rajo-guṇy), udržování je dílem kvality dobra (sattva-guṇy) a zničení je dílem kvality nevědomosti (tamo-guṇy). Ti, kdo jsou v kvalitě dobra, žijí očividně déle než ti, kdo jsou pod vlivem tamo-guṇy nebo rajo-guṇy. Kdo dosáhne kvality dobra, dospěje na vyšší planetární systémy, kde je život velice dlouhý. Ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ — velcí ṛṣiové, mudrci a sannyāsīni, kteří se udržují v hmotné kvalitě dobra, sattva-guṇě, se dostanou na vyšší planety. Kdo však transcenduje všechny guṇy, je na úrovni čistého dobra a dosáhne věčného života v duchovním světě.