Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.11.15

Verš

bhūtaiḥ pañcabhir ārabdhair
yoṣit puruṣa eva hi
tayor vyavāyāt sambhūtir
yoṣit-puruṣayor iha

Synonyma

bhūtaiḥ — hmotnými prvky; pañcabhiḥ — pěti; ārabdhaiḥ — vyvinutými; yoṣit — žena; puruṣaḥ — muž; eva — stejně tak; hi — jistě; tayoḥ — z nich; vyavāyāt — pohlavním stykem; sambhūtiḥ — další stvoření; yoṣit — žen; puruṣayoḥ — a mužů; iha — v tomto hmotném světě.

Překlad

Stvoření hmotného světa začíná pěti prvky, a vše, včetně těla muže a ženy, je tedy vytvořeno z nich. Počet mužů a žen se v tomto hmotném světě dále zvyšuje pohlavním stykem.

Význam

Když Svāyambhuva Manu viděl, že Dhruva Mahārāja sice rozumí vaiṣṇavské filozofii, ale i nadále se souží nad smrtí svého bratra, vysvětlil mu, že hmotné tělo je výtvorem pěti prvků hmotné přírody. Bhagavad-gītā to rovněž potvrzuje: prakṛteḥ kriyamāṇāni — vše je stvořeno, udržováno a posléze zničeno kvalitami hmotné přírody. Za vším je samozřejmě pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství. I to potvrzuje Bhagavad-gītāmayādhyakṣeṇa. V deváté kapitole Kṛṣṇa říká, že hmotná příroda jedná pod Jeho dohledem. Svāyambhuva Manu se Dhruvovi snažil vysvětlit, že smrt jeho bratra vlastně nezpůsobili Yakṣové, ale hmotná příroda. Nejvyšší Osobnost Božství vlastní nesčetné energie, které jednají různými hrubými a jemnými způsoby.

Celý vesmír je výtvorem těchto mocných energií, i když to z hrubohmotného hlediska vypadá, že se nejedná o nic víc než pět prvků — zemi, vodu, oheň, vzduch a éter. Také těla všech druhů živých bytostí, ať už lidí, polobohů, zvířat nebo ptáků, sestávají z těchto pěti prvků a pohlavním stykem se rozmnožují do stále většího počtu. Tak probíhá stvoření, udržování a zničení a člověk by neměl být těmito vlnami hmotné přírody znepokojen. Nebylo důvodu, aby byl Dhruva Mahārāja nešťastný ze smrti svého bratra, protože vztah s tělem je zcela hmotný. Duši, opravdové já, nelze nikdy zabít ani zničit.