Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.10.3

Verš

uttamas tv akṛtodvāho
mṛgayāyāṁ balīyasā
hataḥ puṇya-janenādrau
tan-mātāsya gatiṁ gatā

Synonyma

uttamaḥ — Uttama; tu — ale; akṛta — bez; udvāhaḥ — manželství; mṛgayāyām — na lov; balīyasā — velmi mocným; hataḥ — byl zabit; puṇya-janena — Yakṣou; adrau — v Himalájích; tat — jeho; mātā — matka (Suruci); asya — svého syna; gatim — cestu; gatā — následovala.

Překlad

Uttama, mladší bratr Dhruvy Mahārāje, který byl stále ještě svobodný, se jednoho dne vypravil na lov a v Himalájích ho zabil mocný Yakṣa. Jeho matka Suruci se vydala cestou svého syna (také zemřela).