Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.10.2

Verš

ilāyām api bhāryāyāṁ
vāyoḥ putryāṁ mahā-balaḥ
putram utkala-nāmānaṁ
yoṣid-ratnam ajījanat

Synonyma

ilāyām — s manželkou jménem Ilā; api — také; bhāryāyām — s manželkou; vāyoḥ — poloboha Vāyua (vládce vzduchu); putryām — s dcerou; mahā-balaḥ — udatný Dhruva Mahārāja; putram — syna; utkala — Utkala; nāmānam — jménem; yoṣit — dívku; ratnam — drahokam; ajījanat — počal.

Překlad

Udatný Dhruva Mahārāja měl ještě další manželku, která se jmenovala Ilā a byla dcerou poloboha Vāyua. S ní počal syna Utkalu a také překrásnou dceru.