Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.61

Verš

tebhyo ’gnayaḥ samabhavan
catvāriṁśac ca pañca ca
ta evaikonapañcāśat
sākaṁ pitṛ-pitāmahaiḥ

Synonyma

tebhyaḥ — z nich; agnayaḥ — bozi ohně; samabhavan — vznikli; catvāriṁśat — čtyřicet; ca — a; pañca — pět; ca — a; te — oni; eva — jistě; ekona-pañcāśat — čtyřicet devět; sākam — spolu; pitṛ-pitāmahaiḥ — s otci a dědem.

Překlad

Tito tři synové měli dalších čtyřicet pět potomků, kteří jsou rovněž bohy ohně. Včetně otců a děda tedy existuje celkem čtyřicet devět bohů ohně.

Význam

Agni je děd a Pāvaka, Pavamāna a Śuci jsou jeho synové. Tito čtyři a čtyřicet pět vnuků dohromady představují čtyřicet devět bohů ohně.