Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.60

Verš

svāhābhimāninaś cāgner
ātmajāṁs trīn ajījanat
pāvakaṁ pavamānaṁ ca
śuciṁ ca huta-bhojanam

Synonyma

svāhā — Svāhā, manželka Agniho; abhimāninaḥ — vládnoucí božstvo ohně; ca — a; agneḥ — Agniho; ātmajān — syny; trīn — tři; ajījanat — přivedla na svět; pāvakam — Pāvaku; pavamānam ca — a Pavamānu; śucim ca — a Śuciho; huta-bhojanam — požívání obětí.

Překlad

Vládnoucí bůh ohně zplodil se svou manželkou, která se jmenovala Svāhā, tři děti: Pāvaku, Pavamānu a Śuciho. Za potravu jim slouží obětiny nabízené do obřadního ohně.

Význam

Když Maitreya dokončil vyprávění o potomcích třinácti žen Dharmy, které byly všechny Dakṣovými dcerami, začal popisovat Dakṣovu čtrnáctou dceru jménem Svāhā a její tři syny. Obětiny vkládané do obřadního ohně jsou určeny polobohům a Pāvaka, Pavamāna a Śuci, tři synové Agniho a Svāhy, je jménem polobohů přijímají.