Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.46-47

Verš

ta ete munayaḥ kṣattar
lokān sargair abhāvayan
eṣa kardama-dauhitra-
santānaḥ kathitas tava
śṛṇvataḥ śraddadhānasya
sadyaḥ pāpa-haraḥ paraḥ
prasūtiṁ mānavīṁ dakṣa
upayeme hy ajātmajaḥ

Synonyma

te — oni; ete — všichni; munayaḥ — velcí mudrci; kṣattaḥ — ó Viduro; lokān — tři světy; sargaiḥ — svými potomky; abhāvayan — zaplnili; eṣaḥ — toto; kardama — mudrce Kardamy; dauhitra — vnuci; santānaḥ — potomci; kathitaḥ — již zmínění; tava — tobě; śṛṇvataḥ — naslouchání; śraddadhānasya — plného víry; sadyaḥ — okamžitě; pāpa-haraḥ — zmírnění všech hříšných činností; paraḥ — velký; prasūtim — s Prasūti; mānavīm — dcerou Manua; dakṣaḥ — král Dakṣa; upayeme — oženil se; hi — jistě; aja-ātmajaḥ — syn Brahmy.

Překlad

Můj milý Viduro, obyvatelstvo vesmíru se rozrostlo prostřednictvím potomků těchto mudrců a Kardamových dcer. Každý, kdo si s vírou vyslechne popis této dynastie, se zbaví následků všech hříchů. Prasūti, další z Manuových dcer, se provdala za syna Brahmy, který se jmenoval Dakṣa.