Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.13

Verš

patnī marīces tu kalā
suṣuve kardamātmajā
kaśyapaṁ pūrṇimānaṁ ca
yayor āpūritaṁ jagat

Synonyma

patnī — manželka; marīceḥ — mudrce jménem Marīci; tu — také; kalā — jménem Kalā; suṣuve — porodila; kardama-ātmajā — dcera Kardamy Muniho; kaśyapam — jménem Kaśyapa; pūrṇimānam ca — a jménem Pūrṇimā; yayoḥ — prostřednictvím koho; āpūritam — osídlili celý; jagat — svět.

Překlad

Dcera Kardamy Muniho Kalā, která byla provdána za Marīciho, porodila dvě děti, Kaśyapu a Pūrṇimu. Jejich potomci žijí ve všech částech světa.