Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.12

Verš

yāḥ kardama-sutāḥ proktā
nava brahmarṣi-patnayaḥ
tāsāṁ prasūti-prasavaṁ
procyamānaṁ nibodha me

Synonyma

yāḥ — ty, které; kardama-sutāḥ — dcery Kardamy; proktāḥ — o nichž byla zmínka; nava — devět; brahma-ṛṣi — velkých mudrců, znalých duchovního poznání; patnayaḥ — manželky; tāsām — jejich; prasūti-prasavam — generace synů a vnuků; procyamānam — popsané; nibodha — snaž se pochopit; me — ode mne.

Překlad

Již jsem ti pověděl o devíti dcerách Kardamy Muniho, které dostalo za manželky devět mudrců. Nyní budu hovořit o potomcích těchto devíti dcer. Prosím, poslouchej.

Význam

Ve třetím zpěvu jsme se již dozvěděli, jak Kardama Muni zplodil s Devahūti devět dcer a jak byly později věnovány velkým mudrcům, jako je Marīci, Atri a Vasiṣṭha.