Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.35

Verš

yena vā bhagavāṁs tuṣyed
dharma-yonir janārdanaḥ
samprasīdati vā yeṣām
etad ākhyāhi me ’nagha

Synonyma

yena — čím; — nebo; bhagavān — Osobnost Božství; tuṣyet — je uspokojen; dharma-yoniḥ — otec veškerého náboženství; janārdanaḥ — vládce všech živých bytostí; samprasīdati — plně uspokojen; — nebo; yeṣām — těch; etat — to vše; ākhyāhi — laskavě popiš; me — mně; anagha — ó nehřešící.

Překlad

Ó nehřešící, jelikož je Pán, Osobnost Božství, vládce všech živých bytostí, otcem veškerého náboženství a všech uchazečů o zbožné činnosti, popiš mi laskavě, jak je možné Jej plně uspokojit.

Význam

Všechny zbožné činnosti jsou z konečného hlediska určeny k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán je otcem všech náboženských zásad. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (7.16), čtyři druhy zbožných lidí Mu začínají oddaně sloužit — chudí, nešťastní, moudří a zvídaví — ale jejich oddanost je hmotně znečištěná. Nad nimi se však nacházejí čistí oddaní, jejichž oddanost není znečištěna hmotnými příměsmi v podobě plodonosné práce a spekulativního poznání. Ti, kteří se celý život chovají jako darebáci, jsou přirovnáni k démonům (Bg. 7.15). Jsou zbaveni veškerého poznání bez ohledu na jejich akademickou kariéru. Tito darebáci se nikdy nesnaží Pána uspokojit.