Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.7.36

Verš

anuvratānāṁ śiṣyāṇāṁ
putrāṇāṁ ca dvijottama
anāpṛṣṭam api brūyur
guravo dīna-vatsalāḥ

Synonyma

anuvratānām — následovníků; śiṣyāṇām — žáků; putrāṇām — synů; ca — také; dvija-uttama — ó nejlepší z brāhmaṇů; anāpṛṣṭam — to, oč nebylo žádáno; api — přestože; brūyuḥ — prosím popiš; guravaḥ — duchovní mistři; dīna-vatsalāḥ — kteří jsou vlídní k chudákům.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, duchovní mistři jsou velice vlídní k chudákům. Jsou vždy laskaví ke svým následovníkům, žákům a synům a bez požádání jim popisují vše, co patří k poznání.

Význam

Od pravého duchovního mistra je třeba se naučit mnohému. Následovníci, žáci i synové jsou pro pravého duchovního mistra na stejné úrovni, je k nim vždy laskavý a vždy jim popisuje transcendentální témata, aniž by ho o to museli žádat. Taková je povaha pravého duchovního mistra. Vidura chtěl po Maitreyovi Munim, aby hovořil i o věcech, na které se ho třeba ani nezeptal.