Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.35

Verš

anilenānvitaṁ jyotir
vikurvat paravīkṣitam
ādhattāmbho rasa-mayaṁ
kāla-māyāṁśa-yogataḥ

Synonyma

anilena — se vzduchem; anvitam — reagovala; jyotiḥ — elektřina; vikurvat — přeměnou; paravīkṣitam — pohledem Nejvyššího; ādhatta — stvořil; ambhaḥ rasa-mayam — vodu a chuť; kāla — věčného času; māyā-aṁśa — a vnější energie; yogataḥ — smíšením.

Překlad

Když byl vzduch nasycen elektřinou a Nejvyšší na něj pohlédl, došlo ke stvoření vody a chuti smíšením věčného času a vnější energie.