Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.5.36

Verš

jyotiṣāmbho ’nusaṁsṛṣṭaṁ
vikurvad brahma-vīkṣitam
mahīṁ gandha-guṇām ādhāt
kāla-māyāṁśa-yogataḥ

Synonyma

jyotiṣā — elektřina; ambhaḥ — voda; anusaṁsṛṣṭam — takto stvořené; vikurvat — přeměnou; brahma — Nejvyšší; vīkṣitam — pohlédl na; mahīm — země; gandha — vůně; guṇām — vlastnost; ādhāt — bylo stvořeno; kāla — věčný čas; māyā — vnější energie; aṁśa — částečně; yogataḥ — smíšením.

Překlad

Poté Nejvyšší Pán pohlédl na vodu vytvořenou z elektřiny. Takto se voda s příměsí věčného času a vnější energie přeměnila v zemi, jejíž prvotní vlastností je vůně.

Význam

Z výše uvedených popisů vzniku hmotných prvků je zřejmé, že ve všech stádiích je vedle dalších příměsí a úprav zapotřebí pohled Nejvyššího. Každou přeměnu završuje pohled Pána, který jedná jako malíř, který namíchává barvy. Když se jeden prvek smísí s druhým, počet jeho vlastností vzrůstá. Například nebe je příčinou vzduchu. S nebem se pojí pouze jediná vlastnost — zvuk, ale interakcí nebe a pohledu Pána s příměsí věčného času a vnější energie je vytvořen vzduch, který už má dvě vlastnosti — zvuk a dotek. Po vytvoření vzduchu dochází interakcí nebe a vzduchu s dotekem času a vnější energie Pána ke vzniku elektřiny. A interakcí elektřiny se vzduchem a nebem, s příměsí času, vnější energie a Pánova pohledu na ně, je vytvořena voda. Na počátku tohoto vývoje stojí nebe, které má jednu vlastnost, a to zvuk, ve vzduchu jsou dvě vlastnosti: zvuk a dotek, v elektřině jsou tři: zvuk, dotek a podoba, ve vodě čtyři: zvuk, dotek, podoba a chuť a v posledním stádiu vývoje hmoty vzniká země, která má všech pět vlastností — zvuk, dotek, podobu, chuť a vůni. I když jsou to jen různé směsi různých látek, nevznikají automaticky, stejně jako se barvy nenamíchají samy bez malíře. Automatická reakce začíná dotekem Pánova pohledu. Živé vědomí je rozhodujícím faktorem všech hmotných změn. O této skutečnosti se hovoří v Bhagavad-gītě (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

Závěr je takový, že i když se nezasvěcenému člověku může zdát, že samotné hmotné prvky vytvářejí velice úžasné věci, všechny jejich výtvory ve skutečnosti vznikají pod dohledem Pána. Lidé, kteří si dovedou všímat pouze proměn hmotných prvků a nevidí za vším skryté ruce Pána, jsou méně inteligentní, i když mají pověst velkých materialistických vědců.