Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.13

Verš

sā cāpi tanayoktena
yogādeśena yoga-yuk
tasminn āśrama āpīḍe
sarasvatyāḥ samāhitā

Synonyma

— ona; ca — a; api — také; tanaya — jejím synem; uktena — vyslovené; yoga-ādeśena — poučení o yoze; yoga-yuk — provozovat bhakti-yogu; tasmin — v té; āśrame — poustevně; āpīḍe — květinová koruna; sarasvatyāḥ — řeky Sarasvatī; samāhitā — pohroužena v samādhi.

Překlad

Devahūti začala ve svém āśramu provozovat bhakti-yogu podle pokynů svého syna. Pohroužila se do samādhi v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatī.

Význam

Devahūti neopustila svůj dům. Ženám se nikdy nedoporučuje odcházet z domova, neboť jsou závislé. Než se Devahūti vdala, byla v péči svého otce Svāyambhuvy Manua, který ji pak věnoval jako milodar Kardamovi Munimu. V mládí žila Devahūti pod ochranou svého manžela a potom se jí narodil syn, Kapila Muni. Když syn dospěl, Kardama odešel z domova, a poté, co Kapila Muni splnil Svou povinnost vůči matce, opustil domov také. I ona mohla odejít, ale neodešla. Zůstala ve svém domě a začala provozovat bhakti-yogu podle pokynů svého výjimečného syna, Kapily Muniho. Její provozování bhakti-yogy bylo tak působivé, že se celý dům podobal koruně z květů na řece Sarasvatī.