Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.14

Verš

abhīkṣṇāvagāha-kapiśān
jaṭilān kuṭilālakān
ātmānaṁ cogra-tapasā
bibhratī cīriṇaṁ kṛśam

Synonyma

abhīkṣṇa — znovu a znovu; avagāha — koupelemi; kapiśān — šedivé; jaṭilān — zcuchané; kuṭila — kadeře; alakān — vlasy; ātmānam — její tělo; ca — a; ugra-tapasā — přísným odříkáním; bibhratī — stalo se; cīriṇam — oblečena v cárech; kṛśam — vyzáblé.

Překlad

Začala se koupat třikrát denně, a její černé kadeře tak postupně zešedivěly. Následkem odříkání byla celá vyzáblá a měla na sobě jen otrhané cáry.

Význam

Yogī, brahmacārī, vānaprastha a sannyāsī se koupou nejméně třikrát denně — časně ráno, v poledne a večer. Toto pravidlo následují rovněž někteří gṛhasthové, zejména brāhmaṇové, kteří jsou duchovně pokročilí. Devahūti byla dcera krále a téměř také králova manželka. Kardama Muni sice králem nebyl, ale svou mystickou jógovou silou stvořil pro svou ženu přepychový palác se služebnicemi a veškerým bohatstvím. Devahūti se v přítomnosti manžela naučila žít odříkavě, a proto pro ni nebylo těžké podrobit se askezím. Následkem přísného odříkání, kterému se podrobila po odchodu manžela a syna, však velice zhubla. Nadváha není pro duchovní pokrok prospěšná. Máme-li nadváhu, měli bychom zhubnout, neboť to brání pokroku v duchovním poznání. Není dobré se přejídat, příliš dlouho spát a žít pohodlně. Člověk by měl dobrovolně přijmout nějaké odříkání — méně jíst a méně spát. To je obecně platný postup pro kterýkoliv druh yogy, ať už se jedná o bhakti-yogu, jñāna-yogu nebo haṭha-yogu.