Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.1

Verš

śrī-bhagavān uvāca
karmaṇā daiva-netreṇa
jantur dehopapattaye
striyāḥ praviṣṭa udaraṁ
puṁso retaḥ-kaṇāśrayaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; karmaṇā — výsledky práce; daiva-netreṇa — pod dohledem Pána; jantuḥ — živá bytost; deha — tělo; upapattaye — aby získala; striyāḥ — ženy; praviṣṭaḥ — vstupuje; udaram — do lůna; puṁsaḥ — muže; retaḥ — semene; kaṇa — částice; āśrayaḥ — pobývá v.

Překlad

Osobnost Božství Kapiladeva pravil: Pod dohledem Nejvyššího Pána a podle výsledků své práce se živá bytost neboli duše dostává prostřednictvím částice mužova semene do lůna ženy, aby přijala určitý druh těla.

Význam

Jak je řečeno v minulé kapitole, poté, co člověk prožije různé druhy pekelného utrpení, dostává znovu lidské tělo. Tato kapitola dále rozvádí stejné téma. Aby duše, která již prošla utrpením v pekle, získala určitou lidskou podobu, je vložena do semene vhodného muže, který má všechny předpoklady stát se jejím otcem. Během pohlavního styku je duše přemístěna prostřednictvím otcova semene do lůna matky, aby vytvořila určitý druh těla. Tento postup se vztahuje na všechny vtělené živé bytosti, ale zde je zvláště vztažen k člověku, který byl nucen jít do pekla Andha-tāmisra. Nejprve trpěl tam, a když se má po životě v mnoha druzích pekelných těl, jako například psů a prasat, vrátit znovu do lidské podoby, dostává příležitost narodit se ve stejném druhu těla, jako bylo to, z něhož poklesl do pekla.

Vše se děje pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství. Tělo dává hmotná příroda, ale činí tak na pokyn Nadduše. V Bhagavad-gītě je řečeno, že živá bytost po tomto světě cestuje na voze, který je výtvorem hmotné přírody. Nejvyšší Pán v podobě Nadduše individuální duši neustále doprovází. Nařizuje hmotné přírodě, aby jí dávala určitý druh těla podle výsledků jejích činností, a hmotná příroda plní Jeho pokyny. Velice významné je zde slovo retaḥ-kaṇāśrayaḥ, protože naznačuje, že život v lůně ženy nevytváří mužovo semeno. Ve skutečnosti přijala v částici semene útočiště živá bytost, duše, která je vpravena do lůna ženy, kde se potom vyvíjí tělo. Živou bytost není možné stvořit pouhým pohlavním stykem, bez přítomnosti duše. Materialistická teorie, že duše neexistuje a dítě se rodí pouze na základě hmotného spojení spermie a vajíčka, není příliš rozumná. Je nepřijatelná.