Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.38

Verš

yo ’ntaḥ praviśya bhūtāni
bhūtair atty akhilāśrayaḥ
sa viṣṇv-ākhyo ’dhiyajño ’sau
kālaḥ kalayatāṁ prabhuḥ

Synonyma

yaḥ — ten, který; antaḥ — dovnitř; praviśya — vstupuje; bhūtāni — živé bytosti; bhūtaiḥ — živými bytostmi; atti — ničí; akhila — každého; āśrayaḥ — opora; saḥ — On; viṣṇu — Viṣṇu; ākhyaḥ — jménem; adhiyajñaḥ — poživatel všech obětí; asau — ten; kālaḥ — časový faktor; kalayatām — všech pánů; prabhuḥ — pán.

Překlad

Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, který je poživatelem všech obětí, je časový faktor a pán všech pánů. Vstupuje do srdce každého, je oporou každého a způsobuje, že jedna živá bytost ničí druhou.

Význam

Tato pasáž jasně popisuje Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnost Božství. Je nejvyšším poživatelem a všichni ostatní jednají jako Jeho služebníci. Jak je řečeno v Caitanya-caritāmṛtě (Ādi 5.14): ekale īśvara kṛṣṇa — jediný Nejvyšší Pán je Viṣṇu. Āra saba bhṛtya — všichni ostatní jsou Jeho služebníci. Pán Brahmā, Pán Śiva a všichni ostatní polobozi jsou služebníci. Tentýž Viṣṇu vstupuje do srdce každého jako Paramātmā a způsobuje zničení každé bytosti jinou bytostí.