Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.11-12

Verš

mad-guṇa-śruti-mātreṇa
mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā
yathā gaṅgāmbhaso ’mbudhau
lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya
nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā
yā bhaktiḥ puruṣottame

Synonyma

mat — Mě; guṇa — vlastnosti; śruti — nasloucháním; mātreṇa — jen; mayi — Mně; sarva-guhā-āśaye — sídlící v srdci každého; manaḥ-gatiḥ — chod srdce; avicchinnā — neustálý; yathā — jako; gaṅgā — Gangy; ambhasaḥ — vody; ambudhau — k oceánu; lakṣaṇam — projev; bhakti-yogasya — oddané služby; nirguṇasya — neznečištěné; hi — jistě; udāhṛtam — projevená; ahaitukī — bezpříčinná; avyavahitā — neoddělená; — která; bhaktiḥ — oddaná služba; puruṣa-uttame — k Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Čistá oddaná služba se projeví, jakmile je mysl oddaného okamžitě přitahována k naslouchání transcendentálnímu jménu a popisu vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství, sídlící v srdci každého. Stejně jako voda Gangy přirozeně plyne do oceánu, plyne tato extáze oddanosti k Nejvyššímu Pánu, nenarušená žádnými hmotnými podmínkami.

Význam

Základním principem čisté oddané služby je láska k Bohu. Mad-guṇa-śruti-mātreṇa znamená “ihned po zaslechnutí popisu transcendentálních vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství”. Tyto vlastnosti se označují slovem nirguṇa. Nejvyšší Pán není znečištěný kvalitami hmotné přírody, a proto přitahuje čisté oddané. Čistý oddaný je přitahován bez jakékoliv předchozí meditace, neboť je již na transcendentální úrovni. Vzájemná přitažlivost mezi ním a Nejvyšší Osobností Božství je přirozená a je přirovnána k vodě Gangy plynoucí do moře. Tok Gangy nemůže nic zastavit a stejně tak nemohou žádné hmotné podmínky zastavit připoutanost oddaného k transcendentálnímu jménu, podobě a zábavám Nejvyššího Boha. V této souvislosti je velmi důležité slovo avicchinnā, “bez přerušení”. Žádné hmotné podmínky nemohou zastavit tok oddané služby čistého oddaného.

Slovo ahaitukī znamená “bez důvodu”. Čistý oddaný nabízí Osobnosti Božství láskyplnou službu bez příčiny a nesleduje žádný prospěch, hmotný ani duchovní. To je první příznak čisté oddanosti. Anyābhilāṣitā-śūnyam—jeho oddaná služba nesleduje splnění žádné touhy. Tato oddaná služba je určena pro puruṣottamu, Nejvyšší Osobnost; pro nikoho jiného. Falešní oddaní někdy předvádějí oddanost mnoha polobohům, jejichž podoby považují za rovnocenné podobě Nejvyšší Osobnosti Božství. Zde je ovšem výslovně uvedeno, že bhakti, oddaná služba, je určena pouze pro Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, Viṣṇua, neboli Kṛṣṇu, a pro nikoho jiného.

Avyavahitā znamená “bez přestání”. Čistý oddaný musí Pánu sloužit dvacet čtyři hodin denně bez přestání. Má život uspořádaný tak, aby se každou minutu a každou vteřinu věnoval určitému druhu oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Jiný význam slova avyavahitā je, že zájem oddaného a zájem Nejvyššího Pána jsou na stejné úrovni. Oddaný nemá jiný zájem než splnit transcendentální touhu Nejvyššího Pána. Taková spontánní služba Nejvyššímu Pánu je transcendentální a není nikdy znečištěna kvalitami hmotné přírody. To jsou příznaky čisté oddané služby, která je prostá jakéhokoliv znečištění hmotnou přírodou.