Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.28.27

Verš

bāhūṁś ca mandara-gireḥ parivartanena
nirṇikta-bāhu-valayān adhiloka-pālān
sañcintayed daśa-śatāram asahya-tejaḥ
śaṅkhaṁ ca tat-kara-saroruha-rāja-haṁsam

Synonyma

bāhūn — paže; ca — a; mandara-gireḥ — hory Mandara; parivartanena — otáčením; nirṇikta — vyleštěné; bāhu-valayān — ozdoby na pažích; adhiloka-pālān — zdroj vládců vesmíru; sañcintayet — má meditovat o; daśa-śata-aram — disk Sudarśana (tisíc paprsků); asahya-tejaḥ — oslnivá záře; śaṅkham — lastura; ca — také; tat-kara — v Pánově ruce; saroruha — podobné lotosu; rāja-haṁsam — jako labuť.

Překlad

Yogī má dále meditovat o Pánových čtyřech pažích, které jsou zdrojem všech sil polobohů ovládajících různé činnosti hmotné přírody. Potom se má zaměřit na naleštěné ozdoby, jež svým otáčením vycídila hora Mandara. Má také důkladně rozjímat o Pánově disku, Sudarśana cakře, která má tisíc paprsků a vydává oslnivou záři, a také o lastuře, která v Jeho lotosové dlani vypadá jako labuť.

Význam

Veškerý zákon a řád pochází z paží Nejvyšší Osobnosti Božství. Zákon a řád vesmíru určují různí polobozi a zde je řečeno, že pochází z Pánových paží. O hoře Mandara se zde mluví proto, že když démoni na jedné straně a polobozi na druhé stloukali oceán, horu Mandara použili jako tyč pro kvedlání. Pán se ve Své želví inkarnaci stal čepem pro kvedlací tyč, a hora Mandara tak vyleštila Jeho ozdoby. Jinými slovy, ozdoby na pažích Pána se lesknou a září, jako kdyby byly čerstvě naleštěné. Kolo v ruce Pána, zvané Sudarśana cakra, má tisíc paprsků a yogīnovi se doporučuje meditovat o každém z nich. Yogī má meditovat o každé části transcendentální podoby Pána.