Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.10

Verš

nivṛtta-buddhy-avasthāno
dūrī-bhūtānya-darśanaḥ
upalabhyātmanātmānaṁ
cakṣuṣevārkam ātma-dṛk

Synonyma

nivṛtta — transcendované; buddhi-avasthānaḥ — úrovně hmotného vědomí; dūrī-bhūta — daleko od; anya — jiná; darśanaḥ — životní pojetí; upalabhya — když realizoval; ātmanā — svým očištěným intelektem; ātmānam — své vlastní já; cakṣuṣā — svýma očima; iva — jako; arkam — slunce; ātma-dṛk — seberealizovaný.

Překlad

Člověk má být v transcendentálním postavení — nad úrovněmi hmotného vědomí — a má být odpoutaný od všech ostatních životních pojetí. Když takto realizuje osvobození se od falešného ega, měl by vidět své vlastní já, stejně jako vidí slunce na nebi.

Význam

Vědomí pod vlivem hmotného pojetí života jedná na třech úrovních. Jeden stav vědomí je, když bdíme, druhý stav je, když sníme, a třetí, když tvrdě spíme. Aby si člověk mohl být vědom Kṛṣṇy, musí transcendovat tyto tři úrovně vědomí. Musíme své současné vědomí zbavit všech jiných pohledů na život, než je vědomí Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. To se nazývá dūrī-bhūtānya-darśanaḥ, což znamená, že když někdo dosáhne dokonalého vědomí Kṛṣṇy, nevidí nic než Kṛṣṇu. V Caitanya-caritāmṛtě je řečeno, že dokonalý oddaný může vidět mnoho pohyblivých a nehybných předmětů, ale ve všem vidí působit energii Kṛṣṇy. Jakmile si vzpomene na energii Kṛṣṇy, okamžitě si vzpomene na Kṛṣṇu v Jeho osobní podobě. Proto ve všem, co vidí, vidí pouze Kṛṣṇu. V Brahma-saṁhitě (5.38) je řečeno, že ten, jehož oči jsou potřeny láskou ke Kṛṣṇovi (premāñjana-cchurita), vidí Kṛṣṇu neustále, uvnitř i vně. Totéž je potvrzeno zde — člověk se má odpoutat od všech ostatních náhledů, a takto se zbaví svého tělesného pojetí založeného na falešném egu a sám sebe uvidí jako věčného služebníka Pána. Cakṣuṣevārkam — stejně jako bez pochyby vidíme slunce, ten, kdo plně rozvinul své vědomí Kṛṣṇy, vidí Kṛṣṇu a Jeho energii. Díky tomuto pohledu je ātma-dṛk, seberealizovaný. Jakmile odstraníme falešné ego ztotožňování se s tělem, začneme vidět život takový, jaký je. Smysly budou tím pádem také očištěny. Skutečná služba Pánu začíná na úrovni očištěných smyslů. Není nutné ukončit činnosti smyslů, ale odstranit falešné ego tělesné totožnosti. Potom budou smysly automaticky očištěny a s očištěnými smysly můžeme skutečně vykonávat oddanou službu.