Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.23

Verš

mad-āśrayāḥ kathā mṛṣṭāḥ
śṛṇvanti kathayanti ca
tapanti vividhās tāpā
naitān mad-gata-cetasaḥ

Synonyma

mat-āśrayāḥ — o Mně; kathāḥ — příběhy; mṛṣṭāḥ — nádherné; śṛṇvanti — poslouchají; kathayanti — vyprávějí; ca — a; tapanti — způsobují utrpení; vividhāḥ — různé; tāpāḥ — hmotné strasti; na — ne; etān — jim; mat-gata — upnuté na Mě; cetasaḥ — jejich myšlenky.

Překlad

Sādhuové neustále opěvují Mou slávu a naslouchají o Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto netrpí hmotnými strastmi, neboť vždy myslí na Mé zábavy a činnosti.

Význam

V hmotném světě existuje utrpení mnoha druhů. Některé pochází od těla a mysli, některé způsobují jiné živé bytosti a některé je výsledkem přírodních katastrof. Sādhu však není tímto utrpením rozrušen, neboť jeho mysl naplňuje vědomí Kṛṣṇy, a proto nechce mluvit o ničem jiném než o činnostech Pána. Mahārāja Ambarīṣa mluvil pouze o Pánových zábavách. Vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane (Bhāg. 9.4.18). Každým svým slovem opěvoval Nejvyšší Osobnost Božství. Sādhuové si neustále přejí naslouchat o činnostech Pána nebo Jeho oddaných. Jelikož jsou naplněni vědomím Kṛṣṇy, zapomínají na hmotné utrpení. Obyčejné podmíněné duše zapomínají na Pánovy činnosti a neustále se bojí hmotných potíží. Oddaní naproti tomu neustále naslouchají a vyprávějí o Pánu, a zapomínají tak na hmotné bolesti.