Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.29

Verš

sa eva bhagavān adya
helanaṁ na gaṇayya naḥ
gṛheṣu jāto grāmyāṇāṁ
yaḥ svānāṁ pakṣa-poṣaṇaḥ

Synonyma

saḥ eva — právě ten; bhagavān — Nejvyšší Pán; adya — dnes; helanam — nedbalost; na — ne; gaṇayya — uvažující o vysokém a nízkém; naḥ — naše; gṛheṣu — v domech; jātaḥ — zjevil se; grāmyāṇām — obyčejných hospodářů; yaḥ — ten, který; svānām — Svých oddaných; pakṣa-poṣaṇaḥ — podporuje společnost.

Překlad

Právě ten Nejvyšší Pán se zjevuje v našich domovech, aby podporoval Své oddané, aniž by bral v úvahu nedbalost obyčejných hospodářů, jako jsme my.

Význam

Oddaní projevují Osobnosti Božství takovou lásku, že ačkoliv se Pán nezjevuje těm, kteří po mnoho a mnoho zrození vykonávají yogu na odlehlém místě, je ochotný se zjevit v domě hospodáře, kde se oddaní věnují oddané službě, aniž by provozovali hmotnou yogu. Jinými slovy, oddaná služba Pánu je tak snadná, že dokonce i hospodář může vidět Nejvyšší Osobnost Božství jako jednoho z členů své domácnosti — svého syna, jak to zažil Kardama Muni. Přestože byl yogī, byl hospodářem, ale Nejvyšší Osobnost Božství Kapila Muni přijal roli jeho syna.

Oddaná služba je tak mocná transcendentální metoda, že překonává všechny ostatní metody transcendentální realizace. Pán proto říká, že nežije ani na Vainkuṇṭě, ani v srdci yogīna, ale tam, kde Ho neustále opěvují a oslavují Jeho čistí oddaní. Nejvyšší Osobnost Božství je bhakta-vatsala. Nikdy se o Pánu neříká, že je jñāni-vatsala nebo yogi-vatsala. Vždy je označen jako bhakta-vatsala, protože Jeho oddaní jsou Mu bližší než všichni ostatní transcendentalisté. V Bhagavad-gītě je potvrzeno, že jedině oddaný Ho může pochopit takového, jaký je. Bhaktyā mām abhijānāti—“Pochopit Mě lze jedině oddanou službou, nijak jinak.” Pouze toto pochopení je skutečné. Jñānī, mentální spekulant, může realizovat jen záři neboli jas vycházející z těla Nejvyšší Osobnosti Božství a yogī může realizovat pouze částečné zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství, kdežto bhakta nejen že realizuje Pána takového, jaký je, ale také se s Osobností Božství setkává tváří v tvář.