Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.30

Verš

svīyaṁ vākyam ṛtaṁ kartum
avatīrṇo ’si me gṛhe
cikīrṣur bhagavān jñānaṁ
bhaktānāṁ māna-vardhanaḥ

Synonyma

svīyam — Svá; vākyam — slova; ṛtam — pravdivá; kartum — abys učinil; avatīrṇaḥ — sestoupil; asi — jsi; me gṛhe — v mém domě; cikīrṣuḥ — s přáním rozšířit; bhagavān — Osobnost Božství; jñānam — poznání; bhaktānām — oddaných; māna — vážnost; vardhanaḥ — který zvětšuje.

Překlad

Kardama Muni řekl: Můj milý Pane, který neustále zvyšuješ vážnost Svých oddaných, sestoupil jsi do mého domu, abys splnil Své slovo a šířil skutečné poznání.

Význam

Když se Pán zjevil před Kardamou Munim po jeho dosažení zralosti v yoze, slíbil mu, že se stane jeho synem. Sestoupil tedy jako syn Kardamy Muniho, aby tento slib splnil. Dalším účelem Jeho zjevení je cikīrṣur bhagavān jñānam, šířit poznání. Proto je nazván bhaktānāṁ māna-vardhanaḥ — “ten, který zvyšuje vážnost Svých oddaných”. Šířením sāṅkhyi bude zvětšovat vážnost oddaných. Tato filozofie tedy není suchá mentální spekulace. Sāṅkhyová filozofie znamená oddaná služba. Jak by mohla sāṅkhya zvýšit vážnost oddaných, kdyby nepodporovala oddanou službu? Oddaní se nezajímají o spekulativní poznání, a proto sāṅkhya, kterou vyložil Kapila Muni, má člověka upevnit v oddané službě. Skutečné poznání a skutečné osvobození znamená odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství a zaměstnat se v oddané službě.