Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.21

Verš

gate śata-dhṛtau kṣattaḥ
kardamas tena coditaḥ
yathoditaṁ sva-duhitṝḥ
prādād viśva-sṛjāṁ tataḥ

Synonyma

gate — poté, co odešel; śata-dhṛtau — Pán Brahmā; kṣattaḥ — ó Viduro; kardamaḥ — Kardama Muni; tena — od něho; coditaḥ — dostal pokyn; yathā-uditam — jak mu bylo řečeno; sva-duhitṝḥ — své dcery; prādāt — předal; viśva-sṛjām — stvořitelům světového obyvatelstva; tataḥ — potom.

Překlad

Ó Viduro, po Brahmově odchodu předal Kardama Muni podle jeho pokynu svých devět dcer devíti velkým mudrcům, kteří stvořili obyvatelstvo světa.