Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.10

Verš

bhagavantaṁ paraṁ brahma
sattvenāṁśena śatru-han
tattva-saṅkhyāna-vijñaptyai
jātaṁ vidvān ajaḥ svarāṭ

Synonyma

bhagavantam — Pán; param — Nejvyšší; brahma — Brahman; sattvena — s neznečištěnou existencí; aṁśena — úplnou částí; śatru-han — ó hubiteli nepřítele, Viduro; tattva-saṅkhyāna — filozofie dvaceti čtyř hmotných prvků; vijñaptyai — aby vysvětlil; jātam — zjevil se; vidvān — věděl; ajaḥ — nezrozený (Pán Brahmā); sva-rāṭ — nezávislý.

Překlad

Maitreya pokračoval: Ó hubiteli nepřítele, nezrozený Pán Brahmā, který je téměř nezávislý v získávání poznání, pochopil, že se v lůně Devahūti ve Své části zjevil Nejvyšší Pán ve Své kvalitě čistého dobra, aby vysvětlil úplný systém poznání, jenž je zvaný sāṅkhya-yoga.

Význam

V patnácté kapitole Bhagavad-gīty je řečeno, že Samotný Pán sestavil a dokonale zná Vedānta-sūtru. Podobně sāṅkhyovou filozofii sestavil Nejvyšší Pán ve Své inkarnaci Kapily. Existuje také napodobitel Kapila, který má svůj systém sāṅkhyové filozofie, ale Kapila, inkarnace Boha, se od tohoto Kapily liší. Kapila, syn Kardamy Muniho, ve Svém sāṅkhyovém filozofickém systému velice jasně vysvětlil nejen hmotný, ale i duchovní svět. Brahmā tuto skutečnost chápal, protože je svarāṭ, téměř nezávislý v získávání poznání. Nazývá se svarāṭ, neboť nechodil na žádnou školu ani univerzitu, ale vše se naučil zevnitř. Brahmā je první živou bytostí v tomto vesmíru, a proto neměl žádného učitele — jeho učitelem byl Samotný Nejvyšší Pán, který sídlí v srdci každé živé bytosti. Protože Brahmā získal poznání přímo od Nejvyšší Osobnosti Božství v srdci, nazývá se někdy svarāṭ či aja.

Je zde zmínka o dalším významném bodu: sattvenāṁśena — když se Nejvyšší Pán zjevuje, přináší s Sebou všechno Své příslušenství z Vaikuṇṭhy, a proto Jeho jméno, podoba, vlastnosti, příslušenství a doprovod patří do transcendentálního světa. Skutečné dobro existuje v transcendentálním světě. Zde v hmotném světě neexistuje čistá kvalita dobra. Dobro zde může být, ale jsou v něm také příměsi vášně a nevědomosti. V duchovním světě se vyskytuje čistá kvalita dobra, která se nazývá śuddha-sattva, “čisté dobro”. Jiným jménem pro śuddha-sattvu je vasudeva, protože Bůh se rodí z Vasudeva. Dále to také znamená, že podobu, jméno, vlastnosti, příslušenství a doprovod Nejvyšší Osobnosti Božství může pochopit ten, kdo má vlastnosti v čisté kvalitě dobra. Slovo aṁśena také vyjadřuje, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, se zjevil v podobě Kapiladeva jako část Své části. Bůh se expanduje buď jako kalā, nebo jako aṁśa. Aṁśa znamená “přímá expanze” a kalā znamená “expanze expanze”. Mezi expanzí, expanzí expanze a Samotnou Nejvyšší Osobností Božství není žádný rozdíl, stejně jako není rozdíl mezi dvěma svíčkami, ale přesto jedna svíčka, od které se zapalují ostatní, se nazývá původní. Kṛṣṇa se tedy nazývá Parabrahman neboli Nejvyšší Bůh a příčina všech příčin.