Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.8

Verš

anye punar bhagavato bhruva udvijṛmbha-
vibhraṁśitārtha-racanāḥ kim urukramasya
siddhāsi bhuṅkṣva vibhavān nija-dharma-dohān
divyān narair duradhigān nṛpa-vikriyābhiḥ

Synonyma

anye — jiné; punaḥ — opět; bhagavataḥ — Pána; bhruvaḥ — obočí; udvijṛmbha — pohybem; vibhraṁśita — zničené; artha-racanāḥ — získaný prospěch; kim — k čemu; urukramasya — Pána Viṣṇua (který dělá velké kroky); siddhā — úspěšná; asi — jsi; bhuṅkṣva — užívej; vibhavān — dary; nija-dharma — svými zásadami oddanosti; dohān — získané; divyān — transcendentální; naraiḥ — lidmi; duradhigān — obtížné získat; nṛpa-vikriyābhiḥ — pyšnými na svůj aristokratický původ.

Překlad

Kardama Muni pokračoval: K čemu jsou jiné druhy požitku než Pánova milost? Všechen hmotný prospěch, který člověk získá, je zničen pouhým pohybem obočí Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaností svému manželovi jsi získala a můžeš užívat transcendentální dary, které zřídkakdy dostávají lidé pyšní na svůj aristokratický původ a hmotné vlastnictví.

Význam

Pán Caitanya prohlásil, že největším úspěchem lidského života je získat milost Pána, lásku k Bohu. Řekl: premā pumartho mahān — získat lásku k Bohu je nejvyšší dokonalostí života. Stejnou dokonalost doporučuje Kardama Muni své ženě. Jeho manželka patřila k velice aristokratické královské rodině. Materialisté a hmotně bohatí lidé většinou nedokáží ocenit hodnotu transcendentální lásky k Bohu. I když byla Devahūti princeznou ze vznešené královské rodiny, byla naštěstí v péči jedinečného manžela, Kardamy Muniho, který jí nabídl nejlepší dar, jaký je možné v lidském životě dát — milost Pána, lásku k Bohu. Tuto milost Pána Devahūti získala díky dobré vůli a spokojenosti svého manžela. Sloužila svému muži, který byl velkým oddaným a světcem, s velkou upřímností, láskou a úslužností a Kardama Muni s ní byl spokojen. Rád jí dal lásku k Bohu a doporučil jí, aby ji přijala a vychutnávala, protože on sám ji již získal.

Láska k Bohu není žádné obyčejné zboží. Rūpa Gosvāmī uctíval Caitanyu Mahāprabhua, protože Pán rozdával lásku k Bohu, kṛṣṇa-premu, každému. Rūpa Gosvāmī Ho opěvoval slovem mahā-vadānya, jako nejvelkodušnější osobnost, protože dával každému zdarma lásku k Bohu, kterou moudří lidé získávají až po mnoha a mnoha zrozeních. Kṛṣṇa-premā, vědomí Kṛṣṇy, je největší dar, jaký můžeme dát komukoliv, o kom si myslíme, že ho máme rádi.

Slovo nija-dharma-dohān, použité v tomto verši, je velice důležité. Jelikož byla Devahūti Kardamovi Munimu velice věrná, získala od svého muže nedocenitelný dar. Věrnost manželovi je pro ženu první náboženskou zásadou. Je-li manžel šťastným řízením osudu velkou osobností, je spojení obou manželů dokonalé a jejich životy se okamžitě naplní.