Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.18

Verš

tāṁ prārthayantīṁ lalanā-lalāmam
asevita-śrī-caraṇair adṛṣṭām
vatsāṁ manor uccapadaḥ svasāraṁ
ko nānumanyeta budho ’bhiyātām

Synonyma

tām — ji; prārthayantīm — žádající; lalanā-lalāmam — ozdobu žen; asevita-śrī-caraṇaiḥ — těmi, kteří neuctívají nohy Lakṣmī; adṛṣṭām — neviděnou; vatsām — milovanou dceru; manoḥ — Svāyambhuvy Manua; uccapadaḥ — Uttānapādy; svasāram — sestru; kaḥ — který; na anumanyeta — by neuvítal; budhaḥ — moudrý muž; abhiyātām — která přišla sama od sebe.

Překlad

Který moudrý muž by neuvítal tuto ozdobu ženství, milovanou dceru Svāyambhuvy Manua a sestru Uttānapādy? Ti, kdo neuctívají milostivé nohy bohyně štěstí, ji nemohou ani spatřit, a za mnou přišla sama od sebe, aby mě požádala o ruku.

Význam

Kardama Muni různými způsoby opěvoval krásu a způsobilost Devahūti. Devahūti byla skutečně ozdobou všech krásných dívek. Obyčejná dívka zkrásní, když ozdobí své tělo, ale Devahūti byla krásnější nežli všechny ozdoby — byla ozdobou všech krasavic. Polobohy a Gandharvy přitahovala její krása. Přestože byl Kardama Muni velký mudrc, nepatřil k obyvatelům nebeských planet, ale v předchozím verši je uvedeno, že i Viśvāvasua, který pocházel z vyšších planet, okouzlila Devahūtina krása. Kromě toho, že byla tak krásná, byla navíc dcerou krále Svāyambhuvy a sestrou krále Uttānapādy. Kdo by mohl odmítnout ruku takové dívky?