Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.17

Verš

yāṁ harmya-pṛṣṭhe kvaṇad-aṅghri-śobhāṁ
vikrīḍatīṁ kanduka-vihvalākṣīm
viśvāvasur nyapatat svād vimānād
vilokya sammoha-vimūḍha-cetāḥ

Synonyma

yām — kterou; harmya-pṛṣṭhe — na střeše paláce; kvaṇat-aṅghri-śobhām — jejíž krásu zvyšovalo cinkání šperků na jejích nohách; vikrīḍatīm — hrála si; kanduka-vihvala-akṣīm — se vzrušenýma očima, jimiž sledovala míč; viśvāvasuḥ — Viśvāvasu; nyapatat — spadl; svāt — ze svého; vimānāt — z letadla; vilokya — když viděl; sammoha-vimūḍha-cetāḥ — jehož mysl byla omráčena.

Překlad

Slyšel jsem, že když ji uviděl velký Gandharva Viśvāvasu hrát si s míčem na střeše paláce, omráčilo to jeho mysl a spadl z letadla, protože tvá dcera s cinkajícími zvonky na kotnících a očima těkajícíma z místa na místo byla neodolatelně krásná.

Význam

Dozvídáme se, že nejen v současnosti, ale i v oněch dávných dobách existovaly mrakodrapy. Nacházíme zde slovo harmya-pṛṣṭhe. Harmya znamená “obrovská palácová budova”. Svād vimānāt znamená “ze svého letadla”. Tím je řečeno, že v oněch dobách byla také běžná soukromá letadla či helikoptéry. Gandharva Viśvāvasu letěl po obloze a přitom viděl Devahūti, jak si hraje s míčem na střeše paláce. Hra s míčem byla také rozšířená, ale aristokratické dívky si nehrály na veřejných místech. Hra s míčem a podobné radovánky nebyly určeny pro obyčejné ženy a dívky — takovým zábavám se mohly věnovat jedině princezny, jako byla Devahūti. Je zde uvedeno, že ji Viśvāvasu viděl z letícího letadla. To znamená, že palác byl velmi vysoký, neboť jak jinak by ji někdo mohl vidět z letadla? Gandharva Viśvāvasu ji viděl tak jasně, že byl poblouzněn jejím půvabem a cinkáním jejích nákotníčků, a omámený zvukem a krásou spadl na zem. Kardama Muni popsal tuto událost tak, jak o ní sám slyšel.