Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.38-39

Verš

yasmin bhagavato netrān
nyapatann aśru-bindavaḥ
kṛpayā samparītasya
prapanne ’rpitayā bhṛśam
tad vai bindusaro nāma
sarasvatyā pariplutam
puṇyaṁ śivāmṛta-jalaṁ
maharṣi-gaṇa-sevitam

Synonyma

yasmin — do kterého; bhagavataḥ — Pána; netrāt — z oka; nyapatan — spadly; aśru-bindavaḥ — kapky slz; kṛpayā — soucitem; samparītasya — který byl dojatý; prapanne — odevzdané duše (Kardamy); arpitayā — umístěné; bhṛśam — velice; tat — to; vai — jistě; bindu-saraḥ — jezero slz; nāma — zvané; sarasvatyā — řekou Sarasvatī; pariplutam — přetékající; puṇyam — svatý; śiva — příznivý; amṛta — nektar; jalam — voda; mahā-ṛṣi — velkých mudrců; gaṇa — spoustou; sevitam — obsluhované.

Překlad

U posvátného jezera Bindu-sarovary, zcela naplněného vodou řeky Sarasvatī, pobývalo mnoho významných mudrců. Jeho posvěcená voda byla nejen duchovně příznivá, ale také sladká jako nektar. Nazývalo se Bindu-sarovara, protože do něj spadly kapky slz z očí Pána, který byl dojatý velikým soucitem s mudrcem, jenž vyhledal Jeho ochranu.

Význam

Kardama podstoupil odříkání, aby získal bezpříčinnou milost Pána, a když Pán dospěl k jeho poustevně, cítil ke Kardamovi takový soucit, že radostí ronil slzy, které se staly Bindu-sarovarou. Bindu-sarovaru proto uctívají velcí mudrci a vzdělaní učenci, protože podle filozofie Absolutní Pravdy se Pán a Jeho slzy od sebe neliší. Stejně jako se kapky potu, které ukáply z Pánova palce na noze, staly posvátnou Gangou, slzy z transcendentálních očí Pána se staly Bindu-sarovarou. Obojí jsou transcendentální bytosti, které velcí mudrci a vzdělanci uctívají. Tento verš říká, že voda Bindu-sarovary je śivāmṛta-jala. Śiva znamená “léčivá”. Každý, kdo se napije vody z Bindu-sarovary, se vyléčí ze všech hmotných nemocí. Stejně tak proti hmotným nemocem pomáhá koupel v řece Ganze. To uznávají velcí učenci a autority a platí to i v současném pokleslém věku Kali.