Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.8

Verš

sūta uvāca
harer dhṛta-kroḍa-tanoḥ sva-māyayā
niśamya gor uddharaṇaṁ rasātalāt
līlāṁ hiraṇyākṣam avajñayā hataṁ
sañjāta-harṣo munim āha bhārataḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta řekl; hareḥ — Pána; dhṛta — který přijal; kroḍa — kance; tanoḥ — tělo; sva-māyayā — působením Své božské energie; niśamya — když slyšel; goḥ — Země; uddharaṇam — vyzdvižení; rasātalāt — ze dna oceánu; līlām — zábava; hiraṇyākṣam — démona Hiraṇyākṣu; avajñayā — ledabyle; hatam — zabil; sañjāta-harṣaḥ — zaplaven radostí; munim — mudrci (Maitreyovi); āha — řekl; bhārataḥ — Vidura.

Překlad

Sūta Gosvāmī pokračoval: Vidura, potomek Bharaty, byl velice potěšen příběhem o tom, jak Pán působením Své božské energie přijal podobu kance a projevil Svoji zábavu, při které zdvihl Zemi ze dna oceánu a bez velkého úsilí zabil démona Hiraṇyākṣu. Vidura potom promluvil k mudrci následovně.

Význam

Je zde řečeno, že Pán přijal podobu kance prostřednictvím Své vlastní energie. Jeho podoba není stejná jako podoba podmíněné duše. Podmíněnou duši nutí k přijetí určitého druhu těla vyšší autorita, kterou jsou hmotné zákony, ale zde je jasně řečeno, že žádná vnější síla Pána nenutila, aby přijal podobu kance. Bhagavad-gītā rovněž udává, že když Pán sestupuje na tuto Zemi, přijímá určitou podobu prostřednictvím Své vnitřní energie. Podobu Pána tedy v žádném případě netvoří hmotná energie. Výklad māyāvādīnů, kteří tvrdí, že když Brahman přijímá nějakou podobu, získává ji od māyi, nelze přijmout. Māyā je sice nadřazená podmíněné duši, ale není nadřazená Nejvyšší Osobnosti Božství — naopak, je Nejvyšším Pánem ovládána, jak potvrzuje Bhagavad-gītā. Māyā funguje pod Jeho dohledem a nikdy Ho nemůže překonat. Māyāvādská teorie, že živá bytost je Nejvyšší Absolutní Pravda, ale byla pokryta māyou, je neplatná, protože māyā nikdy nemůže byt tak veliká, aby zakryla Nejvyššího. Její schopnost pokrývat může působit na nedílnou část Brahmanu, ale nikoliv na Nejvyšší Brahman.