Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.7

Verš

evam ugraśravāḥ pṛṣṭa
ṛṣibhir naimiṣāyanaiḥ
bhagavaty arpitādhyātmas
tān āha śrūyatām iti

Synonyma

evam — takto; ugraśravāḥ — Sūta Gosvāmī; pṛṣṭaḥ — dotázán; ṛṣibhiḥ — mudrci; naimiṣa-ayanaiḥ — shromážděnými v lese Naimiṣa; bhagavati — Pánu; arpita — zasvětil; adhyātmaḥ — svoji mysl; tān — jim; āha — řekl; śrūyatām — poslouchejte; iti — toto.

Překlad

Když velcí mudrci v Naimiṣāraṇyi žádali Sūtu Gosvāmīho, aby promluvil, syn Romaharṣaṇy, jehož mysl byla pohroužená do transcendentálních zábav Pána, řekl: Prosím poslouchejte, co vám nyní povím.