Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.47

Verš

dehena vai bhogavatā
śayāno bahu-cintayā
sarge ’nupacite krodhād
utsasarja ha tad vapuḥ

Synonyma

dehena — se svým tělem; vai — vskutku; bhogavatā — natáhl se; śayānaḥ — natažený na zemi; bahu — velký; cintayā — se starostí; sarge — stvoření; anupacite — nepokračovalo; krodhāt — z hněvu; utsasarja — opustil; ha — skutečně; tat — to; vapuḥ — tělo.

Překlad

Jednou Brahmā ulehl na zem a natáhl celé své tělo. Dělal si velké starosti s tím, že práce na stvoření nepokračovala dostatečně rychle, a rozmrzele opustil i toto tělo.