Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.39

Verš

visasarja tanuṁ tāṁ vai
jyotsnāṁ kāntimatīṁ priyām
ta eva cādaduḥ prītyā
viśvāvasu-purogamāḥ

Synonyma

visasarja — vydal; tanum — podobu; tām — tu; vai — skutečně; jyotsnām — měsíční svit; kānti-matīm — zářivý; priyām — příjemný; te — Gandharvové; eva — jistě; ca — a; ādaduḥ — ujali se; prītyā — s radostí; viśvāvasu-puraḥ-gamāḥ — v čele s Viśvāvasuem.

Překlad

Potom Brahmā vydal zářivou a příjemnou podobu měsíčního svitu a Viśvāvasu a další Gandharvové se jí s radostí ujali.