Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.38

Verš

prahasya bhāva-gambhīraṁ
jighrantyātmānam ātmanā
kāntyā sasarja bhagavān
gandharvāpsarasāṁ gaṇān

Synonyma

prahasya — smějící se; bhāva-gambhīram — s hlubokým záměrem; jighrantyā — chápající; ātmānam — sebe; ātmanā — sebou samotným; kāntyā — svou roztomilostí; sasarja — stvořil; bhagavān — Pán Brahmā, který je hoden uctívání; gandharva — nebeští hudebníci; apsarasām — a nebeských tanečnic; gaṇān — zástupy.

Překlad

Brahmā, který je hoden uctívání, se smál smíchem plným hlubokého porozumění. Poté ze své roztomilosti, která se zdála být sama sobě zdrojem požitku, vytvořil zástupy Gandharvů a Apsar.

Význam

Hudebníci na vyšších planetárních systémech se nazývají Gandharvové a tanečnice se nazývají Apsary. Poté, co Brahmu napadli démoni a co vytvořil krásnou ženu v podobě soumraku, byli jeho dalším stvořením Gandharvové a Apsary. Pokud se hudba a tanec využívají ke smyslovému požitku, musíme je pokládat za démonské, ale pokud se tatáž hudba a tanec použijí k oslavování Nejvyššího Pána prostřednictvím kīrtanu, jsou transcendentální a znamenají život, který dává dokonalý duchovní požitek.