Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26

Verš

tato nanda-vrajam itaḥ
pitrā kaṁsād vibibhyatā
ekādaśa samās tatra
gūḍhārciḥ sa-balo ’vasat

Synonyma

tataḥ — poté; nanda-vrajam — pastviny Nandy Mahārāje; itaḥ — přenesen; pitrā — Svým otcem; kaṁsāt — z Kaṁsy; vibibhyatā — ze strachu; ekādaśa — jedenáct; samāḥ — let; tatra — tam; gūḍha-arciḥ — zakrytý oheň; sa-balaḥ — s Baladevem; avasat — pobýval.

Překlad

Poté Ho otec ze strachu před Kaṁsou přenesl na pastviny Nandy Mahārāje, kde pak jedenáct let žil spolu se Svým starším bratrem Baladevem, podobný zakrytému plameni.

Význam

Nebylo se třeba obávat Kaṁsova záměru zabít Śrī Kṛṣṇu hned po narození a posílat Pána do domu Nandy Mahārāje. To je obvyklá činnost asurů — snaží se zabít Nejvyšší Osobnost Božství nebo všemi prostředky dokázat, že Bůh neexistuje a že Kṛṣṇa je obyčejný člověk, a nikoliv Bůh. Pána Kṛṣṇu takové odhodlání lidí Kaṁsova druhu nijak neovlivňuje, ale hrál roli dítěte, a proto souhlasil s tím, aby Ho otec, který se Kaṁsy bál, přenesl na pastviny Nandy Mahārāje. Nanda Mahārāja Ho měl přijmout za svého syna a také Yaśodāmayī si měla užívat dětských zábav Pána, a proto, aby splnil touhy všech, byl hned po Svém narození ve vězení Kaṁsy přenesen z Mathury do Vṛndāvanu. Tam žil jedenáct let a se Svým starším bratrem, Pánem Baladevem, Svojí první expanzí, předvedl všechny úžasné zábavy Svého dětství, chlapectví a dospívání. Vasudevovy myšlenky na ochranu Kṛṣṇy před Kaṁsovým hněvem jsou částí jeho transcendentálního vztahu k Pánu. Pán má raději, když Ho někdo pokládá za svého syna, který mu je podřízený a který potřebuje otcovu ochranu, než když Ho každý přijímá jako Nejvyššího Pána. Je otcem a ochráncem všech, ale když je Jeho oddaný přesvědčen, že se o něho musí starat, je to pro Pána zdrojem transcendentální radosti. Když Ho tedy Vasudeva ze strachu z Kaṁsy nesl do Vṛndāvanu, Pán to vychutnával jako požitek, ale nebál se Kaṁsy ani nikoho jiného.