Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.11

Verš

ete vayaṁ nyāsa-harā rasaukasāṁ
gata-hriyo gadayā drāvitās te
tiṣṭhāmahe ’thāpi kathañcid ājau
stheyaṁ kva yāmo balinotpādya vairam

Synonyma

ete — Osobně; vayam — My; nyāsa — svěřené zodpovědnosti; harāḥ — zloději; rasā-okasām — obyvatel Rasātaly; gata-hriyaḥ — beze studu; gadayā — kyjem; drāvitāḥ — pronásledovaný; te — tvým; tiṣṭhāmahe — zůstaneme; atha api — nicméně; kathañcit — nějakým způsobem; ājau — na bojišti; stheyam — musíme zůstat; kva — kam; yāmaḥ — můžeme jít; balinā — s mocným nepřítelem; utpādya — když jsme vyvolali; vairam — nepřátelství.

Překlad

Samozřejmě, že jsme obyvatelům Rasātaly ukradli, co jim bylo svěřeno, a vůbec se za to nestydíme. Přestože mě obtěžuješ svým kyjem, zůstanu ještě nějaký čas zde ve vodě, neboť když jsem vyvolal konflikt s mocným nepřítelem, nemám, kam bych šel.

Význam

Démon měl vědět, že Boha nelze odnikud vyhnat, protože je všeprostupující. Démoni si myslí, že jejich majetek patří jim, ale ve skutečnosti všechno patří Nejvyšší Osobnosti Božství a Pán může každému cokoliv odebrat, kdy se Mu zachce.